บ้านหมีคลินิก เวชกรรมความงาม

ที่ “บ้านหมีคลินิก” ใส่ใจทุกความสวยของทุกคน ให้สวยในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง โดยคุณหมอจะช่วยออกแบบรูปหน้าและสัดส่วนต่างๆ ให้เข้ากับใบหน้าของแต่ละคน อีกทั้งยังช่วยคืนความเยาว์วัย และความสดใสให้กับทุกใบหน้า